O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 avgustdagi "Kimyo sanoati tashkilotlarining eksport-import faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3246-sonli qaroriga binoan OAJ "O'zkimyosanoat" tarkibiga kiradigan tashkilotlarning ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun uskunalar, ehtiyot qismlar, butlovchi qismlar, xomashyo va materiallarni sotib olishni tashkil etish "O'zkimyoimpeks" MChJ ("O'zkimyoimpeks" MChJ) tomonidan, belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

                                                                                     

 

                                                                                              "Uzkimyoimpeks" MCHJ
                                                       O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 38-uy
                                                                                             Pochta indeksi: 100011
                                                                                             Tel.: +99878 147 90 90
                                                                                        elektron pochta: office@ukie.uz

 

                                                                                                                                                                                      2023-yil uchun

Mahsulot nomi TIF TN kodi O'lchov birligi Yillik ehtiyoji (kg) Mahsulot narxi (doll.) Umumiy narhi
1 Натуральный каучук STR20 4001 22 000 0 kg                  1 940 924                               2,39                    4 638 808,4  
2 Каучук изопреновый СКИ-3 4002 60 000 0 kg                  1 500 328                               2,29                    3 428 250,2  
3 Бутадиен стирольный каучук SBR1500 4002 19 300 0 kg                     174 485                               1,90                       331 521,5  
4 Бутадиен стирольный каучук SBR1712 4002 19 300 0 kg                       78 672                               1,90                       149 476,8  
5 Бутадиеновый каучук BR9000 4002 20 000 0 kg                     975 426                               2,55                    2 487 335,8  
6 Бутадиен стирольный каучук SBR1502 4002 19 300 0 kg                     393 009                               1,90                       746 717,9  
7 Бутадиен стирольный каучук SBR1723 4002 19 300 0 kg                     238 297                               1,90                       452 763,9  
8 Полибутадиеновый каучук SSBR2550 4002 19 300 0 kg                  1 036 130                               2,25                    2 331 293,2  
9 Хлорбутил каучук CIIR1240 4002 39 000 0 kg                     224 971                               3,10                       697 409,5  
10 Бромбутиловый каучук BIIR2030 4002 39 000 0 kg                     134 162                               3,78                       507 131,2  
11 Этилен-пропиленовый каучук 4045# 4002 70 000 0 kg                            578                               2,50                           1 445,0  
12 Этилен-пропиленовый каучук 4869C 4002 70 000 0 kg                            195                               3,37                              657,2  
13 Хлорсульфированный полиэтилен MCSM 3901 20 900 0 kg                              29                               6,47                              187,0  
14 Сажа N220 2803 00 000 0 kg                       92 851                               1,65                       153 204,6  
15 Сажа N234 2803 00 000 0 kg                     796 086                               1,57                    1 249 855,2  
16 Сажа N326 2803 00 000 0 kg                     418 027                               1,56                       652 122,4  
17 Сажа N330 2803 00 000 0 kg                     628 261                               1,65                    1 036 629,8  
18 Сажа N375 2803 00 000 0 kg                     437 184                               1,64                       716 982,4  
19 Сажа N660 2803 00 000 0 kg                     849 042                               1,62                    1 375 448,0  
20 Диоксид кремния с высокой дисперсией 2811 22 000 0 kg                     765 145                               2,03                    1 553 244,1  
21 Нерастворимая сера HD OT20 2503 00 100 0 kg                       87 933                               3,48                       306 007,5  
22 Вулканизирующий агент RPS-710 3812 10 000 0 kg                            978                               7,48                           7 316,9  
23 Ускоритель TBZTD-70  3812 10 000 0 kg                         1 615                               6,47                         10 451,0  
24 Ускоритель DTDM  3812 10 000 0 kg                         4 654                               4,37                         20 337,1  
25 Ускоритель TBBS(NS) 3812 10 000 0 kg                       60 451                               4,59                       277 470,5  
26 Ускоритель CBS(CZ)  3812 10 000 0 kg                         6 291                               2,77                         17 425,0  
27 Вулканизирующий агент DCP 3909 40 000 0 kg                              12                               5,79                                67,2  
28 Легкая магнезия 2519 90 100 0 kg                         1 054                               2,60                           2 740,1  
29 Ускоритель TMTD 3812 10 000 0 kg                            619                               1,93                           1 195,2  
30 Ускоритель M  3812 10 000 0 kg                                6                               9,50                                55,1  
31 Ускоритель D(DPG)  3812 10 000 0 kg                       13 573                               5,37                         72 887,0  
32 Ускоритель DCBS(DZ)  3812 10 000 0 kg                         6 593                               6,30                         41 534,6  
33 Ускоритель HMT-80 (H)  3812 10 000 0 kg                         9 506                               2,87                         27 283,4  
34 Алтакс MBTS(DM)  3812 10 000 0 kg                         7 111                               3,89                         27 662,6  
35 Окись сурьмы  2825 80 000 0 kg                              17                               3,75                                64,9  
36 Антискорч CTP  3812 39 000 0 kg                            795                             12,30                           9 782,2  
37 Сосновый деготь  3807 00 100 0 kg                         2 630                               4,37                         11 493,5  
38 Диоктилсебацинат DOS  2917 13 900 0 kg                         2 997                               5,80                         17 379,7  
39 Пластификатор AFS-200  3812 20 000 0 kg                         6 675                               2,35                         15 685,8  
40 Хлорированный парафин 70%  3404 90 000 9 kg                         7 745                               2,27                         17 581,2  
41 Реагент сшивки HV-268  3909 40 000 0 kg                              17                             22,30                              385,8  
42 Реагент сшивки PDM-75 3909 40 000 0 kg                                8                             21,90                              184,0  
43 Реагент сшивки TAIC 3909 40 000 0 kg                                3                               9,00                                26,1  
44 Связующий агент SD-1 3812 10 000 0 kg                         3 163                               8,79                         27 801,0  
45 Связующий агент RЕ 3909 40 000 0 kg                                8                             24,70                              207,5  
46 Связующий агент RC  3824 99 960 8 kg                         4 272                               3,23                         13 798,6  
47 Связующий вещества NW-2  2931 90 800 0 kg                         4 610                               4,37                         20 143,5  
48 Связующий агент ADA  3909 20 000 0 kg                         6 146                               4,43                         27 227,2  
49 Связующий агент KOTA  3824 99 960 8 kg                         4 610                               8,97                         41 347,2  
50 Связующий агент G-108  3824 99 960 8 kg                       12 701                               5,97                         75 826,2  
51 Связующий агент HMMM(RA)  3812 10 000 0 kg                       29 417                               2,47                         72 660,2  
52 Связующий агент A 3909 40 000 0 kg                                7                               6,90                                48,3  
53 Антиокислитель MB 3812 39 000 0 kg                         1 552                               4,87                           7 557,3  
54 Антиокислитель BLE 3812 39 000 0 kg                         1 653                               6,97                         11 519,3  
55 Антиокислитель 4010NA 3812 39 000 0 kg                         3 220                               2,49                           8 017,6  
56 Антиокислитель DTPD(3100) 3812 39 000 0 kg                         9 658                               7,53                         72 721,7  
57 Антиокислитель 6PPD(4020) 3812 39 000 0 kg                       85 833                               8,43                       723 569,7  
58 Антиокислитель TMQ(RD) 3812 39 000 0 kg                       87 454                               3,07                       268 482,2  
59 Антиокислитель 264 3812 39 000 0 kg                                6                               4,37                                25,3  
60 Диспергатор АТ-С 3812 10 000 0 kg                         1 554                               5,17                           8 032,1  
61 Диспергатор D-S 3812 10 000 0 kg                         7 420                               4,17                         30 941,8  
62 Диспергирующий агент для диоксида кремния ST 2811 22 000 0 kg                       16 982                               4,67                         79 305,9  
63 Терпеновая смола 3806 90 000 0 kg                         1 962                               5,37                         10 536,5  
64 Антиокислитель SP/SP-1 3812 39 000 0 kg                            918                               3,02                           2 771,2  
65 Усиленная смола фенолальдегида SP6700 3909 40 000 0 kg                       54 056                               4,45                       240 548,8  
66 Силановое связующее вещество SI-75 3812 10 000 0 kg                       54 675                               7,02                       383 817,1  
67 Октиловая фенолоальдегидная смола 7510H 3909 40 000 0 kg                       92 711                               2,57                       238 266,5  
68 Кобальт ацилирования 2827 39 300 0 kg                         5 877                             21,90                       128 697,5  
69 Смола, увиличивающая вязкость BN-1 3909 40 000 0 kg                         3 593                               3,79                         13 619,2  
70 Смесь углеводородной смолы Н40MSF 3911 10 000 0 kg                       31 544                               2,67                         84 223,5  
71 Трет-бутилфенолоальдегидная смола T-3020 3909 40 000 0 kg                       21 380                               3,27                         69 912,9  
72 Смола склеивания RFS-20 3909 40 000 0 kg                       20 399                               9,95                       202 969,1  
73 Экологичный пептизатор DBD 2930 90 950 0 kg                         2 623                               7,90                         20 720,1  
74 Ускоритель склеивания CRA-100 3812 10 000 0 kg                       26 635                               2,47                         65 789,2  
75 Стальная проволока 1×2×0.30HT 7312 10 410 0 kg                     786 467                               2,06                    1 620 121,0  
76 Стальная проволока 2+7×0.22НT 7312 10 410 0 kg                       71 595                               2,57                       183 713,3  
77 Стальная проволока 2+2×0.25 7312 10 410 0 kg                       26 180                               2,06                         53 929,8  
78 Бортовая проволока φ0.96NT 7217 30 500 0 kg                       12 914                               1,59                         20 532,5  
79 Бортовая проволока φ0.96HT 7217 30 500 0 kg                     442 406                               1,63                       719 352,2  
80 Стальной трось Ø 11,0 (левое кручение) 7312 10 810 9 kg                       10 581                               2,35                         24 865,4  
81 Стальной трось Ø 11,0 (правое кручение) 7312 10 810 9 kg                       10 581                               2,35                         24 865,4  
82 Стальной трось Ø 8,4 (левое кручение) 7312 10 810 9 kg                       10 144                               2,13                         21 606,5  
83 Стальной трось Ø 8,4 (правое кручение) 7312 10 810 9 kg                         9 988                               2,13                         21 274,0  
84 Стальной трось Ø 7,2 (левое кручение) 7312 10 810 9 kg                         5 171                               2,10                         10 859,9  
85 Стальной трось Ø 7,2 (правое кручение) 7312 10 810 9 kg                         5 092                               2,10                         10 692,8  
86 Стальной трось Ø 5,6 (левое кручение) 7312 10 810 9 kg                     144 400                               2,27                       327 788,5  
87 Стальной трось Ø 5,6 (правое кручение) 7312 10 810 9 kg                     144 217                               2,27                       327 371,7  
88 Противоскользящая сетка Р (NG) 5902 10 100 0 kg                         5 364                               7,50                         40 230,0  
89 Ткан 1260D/2 V1 5902 10 900 0 kg                            265                               3,40                              901,0  
90 Ткан 1260D/2 V2 5902 10 900 0 kg                            171                               3,40                              579,7  
91 Ткан 1260D/1  5902 10 900 0 kg                            626                               3,40                           2 130,0  
92 Ткан 1890D/2 V1 5902 10 900 0 kg                       21 199                               4,89                       103 662,1  
93 Ткан 1890D/2 V2 5902 10 900 0 kg                       16 567                               4,89                         81 012,1  
94 Ткан 1500D/2 E110 5902 10 900 0 kg                     107 214                               2,28                       244 447,9  
95 Ткан 1500D/2 E100 5902 10 900 0 kg                       79 205                               2,28                       180 586,9  
96 Ткан 1000D/2 E100 5902 10 900 0 kg                     257 920                               4,36                    1 124 531,6  
97 Ткан 930dtex/2/F97 5902 10 900 0 kg                     103 769                               2,81                       291 590,0  
98 Полотно ЕР 550  (Ширина: 2000мм) 5407 10 009 0 kg                       34 680                               5,03                       174 440,4  
99 Полотно NN 350 (Ширина: 2000мм) 5407 10 009 0 kg                         5 549                               6,07                         33 681,2  
100 Полотно NN 350  (Ширина:1100мм) 5407 10 009 0 kg                         2 289                               6,07                         13 893,6  
101 Полотно NN 350 (Ширина: 1000мм) 5407 10 009 0 kg                         4 335                               6,07                         26 313,5  
102 Полотно NN 350  (Ширина: 650мм) 5407 10 009 0 kg                         1 803                               6,07                         10 946,6  
103 Полотно NN 350 (Ширина: 400мм) 5407 10 009 0 kg                            555                               6,07                           3 368,2  
104 Полотно ЕР 550 (Ширина: 1600мм) 5407 10 009 0 kg                       58 262                               5,03                       293 059,9  
105 Полотно ЕР 350 (Ширина: 1600мм) 5407 10 009 0 kg                       13 302                               5,03                         66 910,6  
106 Полотно ЕР 350 (Ширина: 1400мм) 5407 10 009 0 kg                       11 921                               5,03                         59 962,6  
107 Полотно ЕР 350  (Ширина: 1200мм) 5407 10 009 0 kg                       15 861                               5,03                         79 778,8  
108 Полотно ЕР 350  (Ширина: 1000мм) 5407 10 009 0 kg                       10 019                               5,03                         50 397,9  
109 Полотно ЕР 350 (Ширина: 800мм) 5407 10 009 0 kg                            682                               5,03                           3 431,5  
110 Полотно ЕР 350 (Ширина: 650мм) 5407 10 009 0 kg                         5 820                               5,03                         29 273,6  
111 Полотно EP 250  (Ширина:800мм) 5407 10 009 0 kg                            636                               5,03                           3 201,1  
112 Полотно ЕР 150  (Ширина: 1000мм) 5407 10 009 0 kg                       29 074                               5,03                       146 242,2  
113 Полотно ЕР 150  (Ширина: 800мм) 5407 10 009 0 kg                            372                               5,03                           1 871,7  
114 Полотно ТЛК-200 (Ширина: 1200мм) 5906 99 900 0 kg                       29 964                               5,03                       150 716,4  
115 Полотно ТЛК-200 (Ширина: 1000мм) 5906 99 900 0 kg                       12 658                               4,35                         55 063,2  
116 Полотно ТЛК-200 (Ширина: 800мм) 5906 99 900 0 kg                         8 212                               4,35                         35 723,5  
117 Полотно ТЛК-200 (Ширина: 650мм) 5906 99 900 0 kg                         5 861                               4,35                         25 494,9  
118 Полотно ТЛК-315 (Ширина: 1400мм) 5906 99 900 0 kg                         2 284                               4,35                           9 935,4  
119 Полотно ТЛК-315 (Ширина: 1000мм) 5906 99 900 0 kg                         3 672                               4,35                         15 973,2  
120 Полотно ТЛК-300 (Ширина: 800мм) 5906 99 900 0 kg                         2 497                               4,35                         10 862,0  
121 Пластификатор Dispergum 24 3812 20 900 0 kg                            390                               8,35                           3 254,8  
122 Материал для смазки форм (для вулканизации): SH-O2S 3403 99 000 0 kg                            156                             12,45                           1 944,7  
123 Диафрагма для вулканизации  4016 95 000 0 kg                         7 139                             65,00                       464 061,0  
124 Диафрагма для вулканизации BIAS 4016 95 000 0 kg                            166                           125,00                         20 762,5  
125 Диафрагма для сборки  4016 95 000 0 kg                            330                             89,00                         29 370,0  
126 Диафрагма для сборки BIAS 4016 95 000 0 dona                                6                             89,00                              551,8  
127 Материал для смазки форм при формовании PCR 3403 99 000 0 kg                            368                             12,00                           4 410,0  
128 Внутреннее распылительное изолирующее средство для заготовки 3402 90 100 9  kg                         4 926                             14,70                         72 407,8  
129 Изолирующее средство для диафрагм при вулканизации 3402 90 100 9 kg                         5 239                             13,90                         72 819,3  
130 Разделительный агент для пресс-форм 3403 99 000 0 kg                              77                               7,70                              593,7  
131 Клей для цветового индекса 3506 91 000 0  kg                         1 414                               8,00                         11 312,0  
132 Песок для очистки пресс-форм 2505 90 000 0 kg                         9 894                               3,00                         29 683,2  
133 Прокладочное полотно для намотки межбрекера (м) 800мm*500м*0.09/рулон 5407 10 009 0                     128 070                               0,43                         55 070,3  
  Umumiy nari              33 850 032,0  

 

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech